Uställare 2020

Bryan Adams

Svenska

De flesta känner igen Bryan Adams som musiker, sångare och låtskrivare. Vad många inte vet är att han också har haft en framgångsrik karriär som fotograf.

Han föddes år 1959 och blev uppfostrad av engelska föräldrar som emigrerade till Kanada. Adams hade en bestämd uppfattning om vad han ville göra redan som ung, så han lämnade skolan vid 15 års ålder för att fokusera på sång och låtskrivande. Hans intresse för fotografi började till och med ännu tidigare. Under 60- och 70-talet fångade Adams sin omgivning med sin kamera, för att kunna njuta av alla minnen.

Adams har lyckats fördela sin tid mellan musiken och fotograferingen, men under de senaste tolv åren har han tagit många intima fotografier av vänner och kollegor inom underhållningsindustrin. Detta har skärpt hans färdighet som professionell fotograf.

Dessutom är Adams en av grundarna till Zoo Magazine, som är en mode- och konsttidskrift i Berlin. För detta fick han en Golden Federe Award.

Adams konstverk har varit på utställning i många gallerier och museer världen över och finns inom företag samt hos privata samlare.

English

Most people know Bryan Adams as a musician, singer and songwriter. What people don’t know is that he also has a successful career as a photographer.

He was born in 1959 and raised by English parents who emigrated to Canada. Adams had a definite idea of what he wanted to do from an early age so he left school at the age of 15 to focus on singing and songwriting. He also had an interest in photography which started at an even earlier age. During the 60’s and the 70’s Adams captured his surroundings with his camera to savour all the memories.

Adams has successfully divided his time between music and photography, but during the past twelve years he has captured many intimate images of friends and colleagues in the entertainment business. This has sharpened his skill as a professional photographer.

Moreover, Adams co-founded Zoo magazine, a Berlin fashion and arts journal for which he received a Golden Federe Award.

Adams’ artwork has been exhibited at galleries and museums worldwide and is held by corporates and private collectors.

Lorenzo Agius

Svenska

Lorenzo Agius, ursprungligen från Malta, studerade konst och konsthistoria på University of England. Han flyttade till London år 1983 och började som assistent inom fotografi. Agius blev en frilansfotograf år 1989 och specialiserade sig inom mode och porträtt. Hans karriär tog fart med fotosessionen av skådespelarna ur filmen Trainspotting, där han tog några av de mest ikoniska fotografierna av Ewan McGregor, Johnny Lee Miller och Robert Carlyle.

Sedan dess har Agius blivit en av de viktigaste fotograferna från sin generation. Hans synvinkel på fotografi, är att det måste vara spontant. Det gör fotografiet verkligt och det förs över i de slutgiltiga bilderna. Agius har också ett sätt att få stjärnorna att släppa ut sina olika karaktärer och känslor i ögonblicket, i varje fotografi.

Agius arbete kan ses som en permanent samling i National Portrait Gallery i London och genom sitt fortsatta arbete med film, reklam och redaktionellt arbete, världen runt.

English

Lorenzo Agius, originally from Malta, studied art and art history at the university of East Anglia in England. He moved to London in 1983 and started to assist in photography. Agius became a freelance photographer in 1989, specialising in fashion and portraits. His career kick-started with the photo shoot of the cast for the movie Trainspotting, where he produced some of the most iconic images of Ewan McGregor, Jonny Lee Miller and Robert Carlyle.

Since then, Agius has become one of the most important photographers of his generation. His take on photography, is that it has to be spontaneous. It makes the photograph real and it transfers into the final images. Agius also has a way of making the stars bring out their different characters and the mood of the moment in each photograph.

Agius’ work can be seen as a permanent collection in the National Portrait Gallery in London and through his continuous work around the world with film, commercials and editorial work.

Martin Bogren

Svenska

Martin Bogren är en av de mest ansedda och prisbelönta fotograferna i Sverige. Bogren föddes år 1967 och nu är han baserad i Malmö.

Bogren är känd för sitt poetiska och känsliga fotografi samt hans vilja att våga testa nya saker. Hans arbete härstammar från ett personligt närmande och subjektiv position. Bogren har gjort ett flertal fotoböcker under sin karriär som “The Cardigans, been it”, “Ocean”, “Lowlands”, “Italia” och “Tractor Boys” för att nämna några. Hans arbete visar en önskan att undvika tristess, att nå någon annanstans och att komma i kontakt med sitt subjekt som en subtil betraktare.

Förutom flertalet bidrag, utmärkelser och priser i Sverige har Bogrens arbete gjort honom välkänd internationellt. Hans arbete har blivit del av flera samlingar inklusive Fotografiska i Stockholm, the Oregon Art Musuem i Portland och Bibliothèque nationale de France.

English

Martin Bogren is one of the most respected and awarded photographers in Sweden. Bogren was born in 1967 and he is now based in Malmö.

Bogren is known for his poetic and delicate photography and his desire to brave new horizons. His work stems from a personal approach and subjective position. Bogren has made a number of photo books during his career such as “The Cardigans, been it”, “Ocean”, “Lowlands”, “Italia” and “Tractor Boys” to name a few. His work reveals a desire to avoid boredom, to reach elsewhere and get in contact with his subjects as a subtle observer.

In addition to numerous grants, awards and prizes in Sweden, Bogren’s work has been recognized internationally. It has become part of several collections including Fotografiska in Stockholm, the Oregon Art Museum in Portland and the Bibliothèque nationale de France.

Robert Davidson

Svenska

Född i Dundee, Skottland. Vid 17 års ålder så flyttade Robert Davidson till Paris. Där mötte han den legendariska Time Life fotografen Emil Cadoo och blev inspirerad. Efter två år i Paris, flyttade Davidson till London för att försöka påbörja ett liv som fotograf.

I London mötte Davidson managern Tony Secunda, som han blev vän med. Secunda var manager åt många kända rockband som uppkom under 60-talet. Davidson fick ta många fotografier av kända namn inom industrin. Han har blivit mest känd för sina spontana fotografier av artisten Frank Zappa, år 1967, som satt på en toalett med byxorna nere till sina vrister. Dessa fotografier har blivit en del av popkulturen och avbildningar av dessa har uppnått miljoner exemplar.

Davidson har inte bara tagit fotografier av berömdheter. Genom sin karriär, har han varit världen över och tagit fotografier av gurus, druider, munkar, blommor och landskap.

English

Born in Dundee, Scotland, Robert Davidson moved to live in Paris at the age of seventeen. There he met and got influenced by legendary Time Life photographer Emil Cadoo. After two years in Paris, Davidson moved to London to pursue a life as a photographer.

In London, Davidson met and became friends with Tony Secunda, manager of some of the famous rock bands emerging in the 60’s. Davidson got to take photographs of many famous names in the business. He has become best known for his spontaneous photographies of the artist Frank Zappa in 1967, sitting on a toilet with his pants down to his ankles. This set of photographies has become part of pop culture and reproduction of the images reached millions.

Davidson has not only taken photographs of celebrities. Through his career, he has been all over the world taking pictures of gurus, druids, monks, animals, flowers and landscapes.

Brian Duffy

Svenska

Brian Duffy föddes år 1933 i den östra delen av London. Hans föräldrar var irländska invandrare. Vid tolv års ålder blev Duffy inskriven på en progressiv skola i södra Kensington. Denna skola hade som syfte, bland många andra saker, att introducera “problembarn” för konsten. År 1950 fick Duffy en plats på Central Saint Martins college för att studera måleri. Här lärde han sig om modedesign, vilket gav honom en fördel när han senare skulle börja jobba som fotograf inom mode.

Efter en examen i modedesign tog Duffy flera jobb inom modeindustrin. Han började att arbeta mer inom fotografi och försökte få praktik inom det området. År 1957 säkrade Duffy ett kontrakt med Vogue magazine där han revolutionerade fotografi inom mode. Han dokumenterade och bidrog till skapandet av det så kallade svängiga London, som var en modekultur.

Med så många år inom industrin, började Duffy att ogilla den allt mer kommersiella och häftiga reklamen som hade tillträtt fotografiernas värld. Han började elda upp många av sina negativ, men på grund av att hans grannar klagade på den fräna röken var han tvungen att sluta. Majoriteten av hans verk räddades.

Duffy dog i maj, år 2010. Anarkist, målare, ateist, modeillustratör, filmskapare, reklamchef, fotograf. Han var en storm av talang och motsägelser.

English

Brian Duffy was born in 1933 in the East end of London. His parents were Irish immigrants. At the age of twelve, Duffy was enrolled at a progressive school in South Kensington. This school aimed, amongst other things, to introduce “problem children” to the arts. In 1950, Duffy got a place at Central Saint Martins college to study painting. Here he learned about fashion design which gave him an edge as a fashion photographer.

After graduating in fashion design, Duffy took several jobs in the fashion industry. He began working more with photography and pursued internships in the field. In 1957, Duffy secured a contract with Vogue magazine where he revolutionized fashion photography. He documented and contributed to the creation of the so-called Swinging London, a culture of fashion.

With so many years in the industry, Duffy began to dislike the highly commercial, cut-throat advertising that had entered the world of photography. He began burning many of his negatives, but thankfully his neighbours began complaining about the acrid smoke so he had to stop. The majority of his work was saved.

Duffy died in May 2010. Anarchist, painter, atheist, fashion illustrator, film producer, advertising director, photographer. He was a blizzard of talent and contradictions.

Gavin Evans

Svenska

Gavin Evans föddes år 1964 i Sunderland, England. Evans är nu aktiv i Berlin och har fotograferat några av de mest ikoniska namnen inom popkulturen.

Populärhistorik skapades år 1995 när Evans tog en mängd karaktäristiska och tankeväckande porträtt av rocksångaren David Bowie i en fotosession som kom att kallas “The session”. Dessa fotografier blev några av de mest kända av sångaren. Bowie avslöjade annorlunda sidor av sin personlighet utifrån Evans anvisningar. Evans filosofi är att det inte riktigt går att beskriva en person med endast ett fotografi.

Evans har visat upp sina fotografier på välkända museer som Museum of Modern Art i New York och Victoria and Albert museum i London.

English

Gavin Evans was born in 1964 in Sunderland, England. Evans is now active in Berlin and he has photographed some of the most iconic names in pop culture.

Popular history was made in 1995 when Evans made countless of distinctive and suggestive portraits of the rock singer David Bowie during the photo shoot called “The Session”. These photographies have become some of the most famous of the singer. Bowie revealed different aspects of his personality from Evans’ directions. Evans’ philosophy is that, you cannot accurately portray a person with a single photograph.

Evans has exhibited his photographies in renowned museums such as the Museum of Modern Art in New York and the Victoria and Albert museum in London.

Eva Hild

Svenska

Eva Hild är svensk skulptör, född år 1966. Hild skapar skulpturer i stengods; organiska, icke-figurativa former som rör sig genom inre och yttre rum. Hon har blivit välkänd för sina skulpturer som reflekterar påverkan, tryck och ansträngdhet. Skulpturerna är kroppar av massa i tunna lager som rör sig i slingrande rörelser. Det handlar också om de tomma utrymmen som skapas där luft och ljus bildar volym som beskrivs av massans kontur.

Hilds fascination handlar om förhållandet mellan interna och externa realiteter, dualismen av insida och utsida, innehåll och form, känsla och skepnad samt intryck och uttryck.

Med sina skulpturer så har Hild etablerat en position på den internationella konstscenen. Hennes konstverk är representerade på många institutioner och samlingar världen över.

English

Eva Hild is a Swedish sculptor, born in 1966. Hild creates sculptures in stoneware; organic, non-figurative shapes that moves through inner and outer space. She has become well known for her sculptures that reflect influence, pressure and strain. The sculptures are bodies of mass in thin layers, running meander-like movement. It’s also about the empty spaces that are created, air and light forming volume that is described by the contour of the mass.

Hild’s fascination is about the relationship between internal and external realities, the dualism of inside and outside, content and form, feeling and shape, impression and expression.

With her sculptures, Hild has established a position in the international art scene. Her artwork is represented in institutional and private collections world-wide.

Michael Joseph

Svenska

Michael Joseph föddes år 1941 i Kimberley, Sydafrika. På grund av att hans fader var involverad i Anti-Apartheidrörelsen, så fick Joseph mycket exponering av politiker och mediareportage från Sydafrika. År 1962 flyttade Joseph till London där han studerade på London College of Printing and Graphic Arts. Han blev senare inkallad till Vietnamn för att fotografera kriget. Resultatet av detta ledde till att han ofta fick reklamuppdrag och han kunde börja göra ett namn för sig själv som fotograf.

Joseph är mest känd för sina gruppfoton med Rolling Stones album “Beggar’s Banquet” som illustreras av en stil inspirerad av den viktorianska eran. Ett av skälen till varför Joseph fick jobbet, var hans förmåga att hantera och få tag på djur. Han hade också tillgång till bra förnödenheter för att hjälpa till med fotosessionen. Huvudsångaren Mick Jagger uppskattade Josephs sätt att se på saker och hans omfattande portfolio, vilket gav honom jobbet.

English

Michael Joseph was born in 1941 in Kimberley, South Africa. Due to his father being heavily involved in the Anti-Apartheid movement, Joseph got a lot of exposure to politicians and media reportage from South Africa. In 1962, Joseph moved to London where he studied at the London College of Printing and Graphic Arts. He was then drafted to Vietnam to photograph the war. As a result of this he was often commissioned to advertising assignments and began to make a name for himself as a photographer.

Joseph is best known for his photographies with Rolling Stones’ album “Beggar’s Banquet” that is illustrated by a bright Victorian-inspired styling of group shots. One of the many reasons why Joseph got the job, was his ability to handle animals and get ahold of them. He also had access to good supplies to help out with the session. Lead singer Mick Jagger liked Joseph’s line of thought and his extensive advertising portfolio, which landed him the job.

Douglas Kirkland

Svenska

Douglas Kirkland föddes i Toronto, Kanada. Vid 20 års ålder så började han jobba på Look Magazine som fotograf. Senare i livet under 60- och 70-talet, jobbade han för Life Magazine, i fotojournalistikens gyllene era och tog fotografier av berömdheter som Marilyn Monroe och Elizabeth Taylor bland många andra.

Under åren har Kirkland arbetet med fotografi på hundratals inspelningsplatser för filmer som “Titanic, “Moulin Rouge” och “The Great Gatsby”. Han har också skrivit många böcker som skildrar händelser bakom kulisserna från 50 års fotografering inom underhållningsindustrin.

Kirklands fotografier har varit på utställning i flera gallerier och museer världen över där de har blivit permanenta samlingar.

English

Douglas Kirkland was born in Toronto, Canada. In his twenties, he joined Look Magazine as a photographer. Later in life during the 60’s and 70’s he worked for Life Magazine during the golden age of photojournalism, photographing celebrities like Marilyn Monroe and Elizabeth Taylor amongst many others.

Throughout the years Kirkland has worked with his photography on hundreds of movie sets such as “Titanic”, “Moulin Rouge” and “The Great Gatsby”. He has also written many books, depicting what takes place behind the scenes from 50 years of photographing the entertainment industry.

Kirkland’s photographies has been exhibited all over the world and on several galleries and museums his work has become permanent collections.

Håkan Ludwigson

Svenska

Håkan Ludwigson är en Sveriges mest uppmärksammade internationella fotografer. Ludwigson föddes i Vänersborg, på Sveriges västkust. År 1965 började hans karriär som pressfotograf åt den lokala tidningen. Senare skapade han ett namn åt sig själv genom att jobba åt många olika tidskrifter med reklamuppdrag och personliga projekt.

År 1989 blev Ludwigson kontaktad, av redaktören till Condé Nast Traveler-tidskriften, för att bli kontraktsbunden fotograf. I över 25 år blev Ludwigson en av de mest mångsidiga artistiska fotograferna på tidskriften och han har blivit belönad med många internationella priser för sitt arbete.

Ett av Ludwigsons mest kända verk är boken “Balls and Bulldust” som dokumenterar arbetet hos boskapsbönder i Australien. Den bryter mångas uppfattning av romantik och visar istället ett hårt liv med livslånga rutiner i den australiensiska vildmarken.

English

Håkan Ludwigson is one of Sweden’s most acclaimed international photographers. Ludwigson was born in the town of Vänersborg on the Swedish west coast. In 1965 he started his career as a press photographer for the local newspaper. Later on he made a name for himself working with different magazines, doing advertising assignments and personal projects.

In 1989, Ludwigson was contacted by the editor of the Condé Nast Traveler magazine in the United States to become a contracted photographer. For over 25 years, Ludwigson became one of the most versatile photographic artists at the magazine and he has been awarded many international prizes for his work.

One of Ludwigson’s most known work is the book “Balls and Bulldust” which document the work of livestock farmers in Australia. It breaks the conception of romanticism that many people have and shows a life of hardship and life-long routine in the outback.

Gered Mankowitz

Svenska

Gered Mankowitz föddes år 1946 i London, England. Efter att ha deltagit i många olika utbildningar, så lämnade han skolan vid 15 års ålder och undvek alla examineringar och all form av formell kvalifikation. Innan detta hade Mankowitz visat upp en naturlig talang för fotografi under en skolresa till Holland. Hans fotografier sågs av den legendariska fotografen Tom Blau som erbjöd Mankowitz en lärlingstid på hans kända byrå, Camera Press Ltd, i London. Efter en tid, år 1963, öppnade Mankowitz sin egen studio i hjärtat av Londons västra del.

Mankowitz började göra ett namn av sig själv och fotograferade Marianne Faithfull, som nyligen haft en stor hit med låten “As tears go by”. Genom Faithfulls manager så fick han jobba åt Rolling Stones år 1965. Detta blev en stor vändpunkt för Mankowitz karriär och den första fotosessionen ledde till omslaget av albumet “Out of our heads”. Han fortsatte att jobba med dem som deras “officiella” fotograf i många år och fann sig själv i mitten av det svängiga 60-talet och upplevde en era som var betydelsefull och inflytelserik.

Mankowitz fortsätter med sitt arbete inom musikindustrin genom att fotografera band och sångare. Han har också bidragit till flera stora publikationer.

English

Gered Mankowitz was born in 1946 in London, England. After having been attending many different schools, he left at the age of fifteen, avoiding all exams and any kind of formal qualification. Beforehand, during a school trip to Holland, Mankowitz had shown a natural talent for photography. His photos were seen by legendary photographer Tom Blau, who offered Mankowitz an apprenticeship in his famous agency, Camera Press Ltd., in London. After some time in 1963, Mankowitz opened his own studio in the heart of London’s West End.

Mankowitz began making a name for himself, photographing Marianne Faithfull who just had a big hit with “As tears go by”. Through Faithfull’s manager, he got to work for Rolling Stones in 1965. This was a major turning point in Mankowitz’ career and the first session led to the cover of the album “Out of our heads”. He continued his work with them as their “official” photographer for many years and he found himself in the epicentre of the swinging sixties, experiencing an era that was momentous and influental.

Mankowitz continues his work in the music industry, photographing bands and singers. He’s also contributed to several major publications.

Terry O'Neill

Svenska

Terry O’Neill föddes i östra London år 1938. Vid 14 års ålder lämnade han skolan för att följa sin önskan om att bli en trumslagare i jazz. Till en början hade O’Neill sitt sikte på den amerikanska östkusten för att studera med de kända trumslagarna utomlands. För att förverkliga detta så ansökte O’Neill till en tjänst som flygvärd, för att kunna få en gratisbiljett till New York. O’Neill började jobba på flygbolagets tekniska och fotografiska enhet som en lärling, för att få meriter.

En dag, 1959, så stötte han på en sovande, utmattad figur och tog ett kort. Denna figur visade sig vara inrikesminister Rab Butler. Bilden hamnade på förstasidan i tidningen Sunday Dispatch. Detta ledde till att redaktören erbjöd O’Neill ett deltidsjobb som deras fotograf och över en natt så blev trumslagaren fotograf.

Sedan dess har O’Neills fotografering varit i berömmelsens framkant i över sex årtionden. Medan andra fokuserade på krig och politik så kom O’Neill fram till att det var ungdomskulturen som var senaste nytt. Han fotograferade många lovande rockstjärnor och skådespelare under det svängiga 60-talet. Han medförde en uppfriskande öppenhet till fotografier av berömdheter, vilket inte hade setts tidigare. Hans konstverk kan ses i nationella gallerier och privata samlingar världen över.

O’Neill dog i november år 2019. Hans arv och konstverk kommer alltid bli ihågkommet.

English

Terry O’Neill was born in east London in 1938 and at the age of 14 he left school to follow his ambitions of becoming a jazz drummer. At first O’Neill had his sights on America’s east coast and studying with the great drummers abroad. To realize this, O’Neill applied to becoming an air steward for which he would get a free ticket to New York. For merits, O’Neill started working at the air corporation’s technical photographic unit as a trainee.

One day in 1959 he stumbled upon a sleeping, drained looking figure and snapped a picture. This figure happened to be Home Secretary Rab Butler. The picture ended up on the first page of the Sunday Dispatch magazine. This led to the editor offering O’Neill a part-time job as their photographer and overnight the drummer became a photographer.

Since then O’Neill’s photography has been the frontline of fame for over six decades. While others focused on war and politics, O’Neill came to the conclusion that youth culture was breaking news. He photographed many upcoming rock stars and actors of the swinging sixties. He brought a new refreshing candour to celebrity photography that hadn’t been seen before. His artwork can be seen hanging in national art galleries and private collections all around the world.

O’Neill passed away in November 2019. His legacy and his artwork will always be remembered.

Steve Parke

Svenska

Steve Parke är illustratör, designer och fotograf som har fått många utmärkelser. Han mötte gitarristen Levi Seacer Jr. under den senare delen av 80-talet. Seacer Jr. blev en av de grundande medlemmarna av New Power Generation av Prince och han visade Prince några av Parkes fotorealistiska kompositioner. Då fick Parke sitt första jobb med att måla turneringsserier åt sångaren.

Parke jobbade med Prince i över 13 år och blev hans art director på fulltid. Jobbet innehöll allt från att designa albumomslag och handelsvaror till att handmåla gitarrer. Han var också officiell fotograf åt Prince. Dessa fotografier har varit i flera publikationer som Rolling Stone och Vogue.

Parke har också jobbat med David Bowie, Bon Jovi, AC/DC och Bob Dylan bland många andra, både som fotograf och designer.

English

Steve Parke is an award-winning illustrator, designer and photographer. He met guitarist Levi Seacer Jr. in the late 80’s. Seacer Jr. became a founding member of Prince’s New Power Generation and he showed Prince some of Parke’s photorealistic compositions. That became Parke’s first job with painting tour sets for the singer.

Parke worked with Prince for over 13 years and became his full-time art director which included designing album covers and merchandise to hand painting guitars. He was also Prince’s official photographer. These photographies have been in numerous publications such as Rolling Stone and Vogue.

Parke has also worked with David Bowie, Bon Jovi, AC/DC and Bob Dylan among others, both as a photographer and a designer.

Peacetu

Svenska

PEACETU är brasiliansk gatuartist vid namn Rodrigo V. Lisboa. Han föddes år 1977 i den tropiska staden Ilhéus i Bahia. Hans konstnärliga passion började vid ung ålder. Han dekorerade ofta parkbänkarna framför sina mor/farföräldrars hus, bland många andra saker. Ritandet blev en stor del av Lisboas barndom så när han flyttade, år 1991, till Salvador i Brasilien, utforskade han graffitikonsten. Han började utveckla en personlig estetik med abstrakta former och livfulla färger.

Han blev känd som PEACETU från Turbihão Urbano crew och anses vara en pionjär inom graffitiscenen i Bahia under 90-talet. Lisboa har en fantastisk känsla för färger. Han har också omfattande erfarenhet av konstnärligt lärande för barn och ungdomar i Brasilien och i Norge, där han bor för närvarande.

Som artist har han provat många olika saker med sin stil, från att arbeta med stora väggar, dukar till skulpturer. Hans arbete kan ses genom olika väggmålningar, skulpturer och utställningar runt om i världen.

English

PEACETU is the Brazilian street artist Rodrigo V. Lisboa. He was born in 1977 inte the tropical town of Ilhéus, Bahia. His artistic passion started at a young age. He often decorated the city benches in front of his grandparents’ home, amongst other things. Drawing became a big part of Lisboa’s childhood so when he moved, in 1991, to Salvador, Brazil, he explored the art of graffiti. He started developing a personal aesthetic with abstract forms and vibrant colours.

He became known as PEACTU from the Turbihão Urbano crew and is considered a pioneer of the graffiti scene in Bahia in the 90’s. Lisboa has an incredible sense of colours. He also has extensive experience as an artistic leader for children and young people in Brazil and Norway, where he lives now.

As an artist, he has tried many different things with his style, from working with big walls, canvases and sculptures. His work can be seen through various murals, sculptures and exhibits around the world.

Anders Petersen

Svenska

Anders Petersen föddes år 1944 i Stockholm, Sverige. Mellan 1966 och 1968 studerade han på Christer Strömholms fotografiskola. Strömholm var inte bara lärare utan var också nära vän med Petersen. Under sin tid med studierna besökte Petersen ofta Hamburg i Tyskland. År 1967 började han ta fotografier på en bar som hette Café Lehmitz nära Zeughausmarkt. Han tog många fotografier på Lehmitz, över ett spann på tre år och under 1970 hade han sin första soloutställning på baren med över 300 fotografier fastspikade på väggarna.

Petersen fotograferar de han dras till och som han identifierar sig med. För Petersen handlar det om inre närvaro, inte sociala koder och ramverk. Han började fotografera för att han gillar människor och att interagera med dem. Han försökte sig på måleri och att skriva men det blev för ensamt. Kameran är ett perfekt verktyg och ursäkt för att möta nya människor, enligt Petersen.

Förutom sina fotografier har Petersen också släppt drygt 30 böcker, som består av utskärningar, detaljer, ögonblick och möten från alla städer och platser han har varit på. Petersen är representerad på många museer och gallerier världen över och han har vunnit många utmärkelser och priser.

English

Anders Petersen was born in 1944 in Stockholm, Sweden. In 1966-1968, he studied at Christer Strömholms school of photography. Strömholm was not just a teacher, but also a close friend to Petersen. During his years of study, Petersen visited Hamburg, Germany, frequently. In 1967 he started taking photographs at a bar called Café Lehmitz near Zeughausmarkt. He took many photographs over a span of three years at the Lehmitz and in 1970 he had his first solo exhibition at the bar with over 300 photographies nailed to the walls.

Petersen photographs those he get drawn to and whom he identifies with. For Petersen it’s about inner presence, not social codes and frameworks. He started photographing because he likes people and to interact with them. He tried to paint and write but it became too lonesome. The camera is a perfect tool and excuse to meet new people, according to Petersen.

In addition to his photographies, Petersen has also released well over 30 books, which consist of cut-outs, details, moments and meetings from all the cities and places he’s been to. Petersen is represented at many museums and galleries all over the world and he’s won many awards and prizes.

Bent Rej

Svenska

Bent Rej föddes år 1940. Rej arbetade för en dansk tidning som hette “Ekstra Bladet”. År 1965 fick han ett uppdrag som skulle förändra hans liv. Rej fick följa med Rolling Stones på deras Europaturné under höjden av deras berömmelse. Han blev snart en del av deras följe och dokumenterade det som hände både på och av scenen i svartvita såväl som djärva färgfotografier.

Rejs fotografier är glimtar av den magiska eran som är 60-talet, när musiken testades till sin gräns och den nya rockgenren föddes. Rej var en av handfull fotografer, som hade tillgång till och blev en del av scenen under den tidsperioden.

Rej dog år 2016. Hans döttrar, Ny och Catherine, fortsätter visa upp hans arv genom utställningar och gallerier.

English

Bent Rej was born in 1940. Rej was working for a Danish newspaper called “Ekstra Bladet”. In 1965 he would get an assignment that would change his life. Rej got to follow the Rolling Stones on their European tour during the apex of their stardom. He soon became a part of the Stones’ entourage and recorded them on and off stage in both black-and-white as well as bold color photographies.

Rej’s photographies are glimpses of the magic era that is the 60’s when music was tested to its limits and the new genre of rock was born. Rej was one of a handful of photographers who had access to and became part of the scene during that time.

Rej passed away in 2016. His daughters, Ny and Catherine, still continue with his legacy through various exhibits and galleries.

Ethan Russell

Svenska

Ethan Russell föddes i Mt. Kisco, New York. Senare flyttade hans familj till Kalifornien. På UC Davis hade Russell engelska och konst som huvudämnen. Under denna tid blev han intresserad av fotografi. År 1968 flyttade Russell till London där han jobbade deltid på ett hem för autistiska barn, men han hade ambitionen att bli författare. En dag fick han en inbjudan från en journalistvän som undrade om Russell kunde följa med honom som fotograf. Subjektet för intervjun var Mick Jagger och från denna stund så förändrades Russells liv för evigt.

Under Rolling Stones amerikanske turné år 1969 var Russell en av få som hade full tillgång till bandet. Fotografierna från den turnén har blivit klassiker. Några år senare blev Russell en av de främsta rock and roll fotograferna i världen. Han är känd för att vara den enda rockfotografen som fotograferat albumomslag till The Beatles, The Rolling Stones och The Who.

Russell är fotograf och regissör som har fått många grammy-nomineringar.

English

Ethan Russell was born in Mt. Kisco, New York. Later on his family moved to California. At UC Davis, Russell majored in English and art. During this time, he became interested in photography. In 1968, Russell moved to London where he worked part-time in a home for autistic children and had aspirations of becoming a writer. One day he got an invitation from a journalist friend who wondered if Russell could accompany him as a photographer. The subject of the interview was Mick Jagger and from that point on, Russell’s life was changed forever.

During The Rolling Stones American Tour in 1969, Russell was one of few people who had unprecedented access. The photographies from that tour have become classics. A few years later, Russell became one of the foremost rock and roll photographers in the world. He is known for being the only rock photographer to have shot album covers for The Beatles, The Rolling Stones and The Who.

Russell is a multiple Grammy-nominated photographer and director.

Norman Seeff

Svenska

Norman Seeff föddes år 1939 i Johannesburg, Sydafrika. Seeff studerade naturvetenskap och konst vid King Edward VII skolan i Johannesburg där han tog examen med högsta betyg. År 1965 kvalificerade han sig till tjänsten som doktor i medicin, med fokus på traumatisk chock. Seff ville följa sina passioner och konstnärliga förmågor så han invandrade till USA år 1969.

Seeffs fotografier som togs på Manhattans gator blev upptäckta av den kända grafiska designern Bob Cato, som blev mentor till Seeff och gav honom hans första stora fotografiska uppdrag. Seeff blev känd för sina intima porträtt av ikonerna från 70-talet, som Rolling Stones, Steve Jobs och Ray Charles. Seeff har en förmåga att fånga den unika essensen hos varje subjekt. Han gör detta genom interaktiva fotosessioner som ofta innehåller liveföreställningar och intervjuer. Seeff förklarade att det inte bara handlar om fotografi, utan om kommunikationen som följer.

English

Norman Seeff was born in 1939 in Johannesburg, South Africa. Seeff studied science and art at King Edward VII school in Johannesburg where he graduated with honours. In 1965 he qualified as a medical doctor and for three years he worked with emergency medicine, focusing on management of traumatic shock. Seeff wanted to pursue his passions and artistic abilities, so he immigrated to the United States in 1969.

Seeff’s photographies that he shot on the streets of Manhattan were discovered by the famous graphic designer Bob Cato, who became a mentor to Seeff and gave him his first major photographic assignment. Seeff became known for his intimate portraits of the 70’s icons like Rolling Stones, Steve Jobs and Ray Charles. Seeff has an ability to capture the unique essence of his subjects. He does this through interactive photo shoots and sessions which often involve live performances and interviews. Seeff explained that it’s not all about the photography, but the communication that ensues.

Frank Stefanko

Svenska

För Frank Stefanko, född år 1946, började allt med att han fick en gammal boxkamera vid sju års ålder. I hans barndomshem i New Jersey byggde hans far ett hemmagjort mörkrum till honom i källaren så att han kunde framkalla sina fotografier. För den unga Stefanko hade universum öppnat upp sig med alla verktyg han kunde använda sig av.

Stefanko var självlärd från ung ålder och detta ledde till att han gjorde väldigt bra ifrån sig i konst och fotografi på universitetet. Det var där som han träffade och blev vän med en ung Patti Smith. Genom deras vänskap och arbete blev han introducerad för Bruce Springsteen. Stefanko är välkänd genom sitt arbete med dessa artister. Hans kontakt med dem och de fotografier han tog visade deras framväxande karriärer.

Stefanko har tagit fotografier hela sitt liv och hans passion för det kommer alltid vara konstant.

English

For Frank Stefanko, born in 1946, it all started when he was given an old box-camera at the age of seven. In his childhood home in New Jersey his father built him a homemade darkroom in the basement so he could develop his photographies. For the young Stefanko, the universe had opened up with all the tools at his disposal.

Self-taught at a young age, Stefanko excelled in art and photography in high school and college. It was at college he met and became friends with a young Patti Smith. Through their friendship and work, an introduction would be made to Bruce Springsteen. Stefanko is well known for his work with these artists. His connection with them and the photographies he took, revealed their emerging careers.

Stefanko has been making photographies all his life and the passion for it will always be constant.

Timothy White

Svenska

Timothy White är en av världens mest eftersökta fotografer bland berömda personer och han har fångat många intima och lekfulla ögonblick av legendariska skådespelare genom åren.

White växte upp i Fort Lee, New Jersey, och spenderade mycket av sin ungdom i New York. Efter sin examen från Rhode Island school of Design år 1979, så flyttade han tillbaka till New York för att påbörja sin karriär som fotograf.

Sedan dess har White bidragit till många omslag av olika tidskrifter som Vanity Fair, Rolling Stone, Playboy och Esquire. Han har också gjort många arbeten med filmstudior som Paramount, Sony och Universal, där han har skapat några av de mest igenkänningsbara affischerna genom tiderna.

English

Timothy White is one of the world’s most sought-after celebrity photographer and he has captured many intimate and playful moments of legendary actors through the years.

White grew up in Fort Lee, New Jersey, and spent much of his youth in New York City. After his graduation from Rhode Island school of Design in 1979, he moved back to New York to begin his career as a photographer.

White has since then contributed to covers of many different magazines like Vanity Fair, Rolling Stone, Playboy and Esquire. He has also done a lot of work with movie studios such as Paramount, Sony and Universal making some of the most recognizable posters of all time.